براساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، عراق بزرگترین بازار هدف صادراتی کالاهای ایرانی طی سال های اخیر به شمار می رود. این کشور هیچ معاهده بین المللی در جهت حمایت از علائم تجاری را امضا ننموده و در حال حاضر عضو ناظر WTO می باشد.
براساس قوانین جدید عراق، ثبت علامت تجاری برای ورود کالاهای ایرانی به این کشور الزامی است. از آنجا که این کشور در مسیر تدوین قوانین داخلی خود منطبق با TRIPS می باشد، ثبت جهانی برند برای کالای ایرانی حق تقدم ثبت در عراق بوجود می آورد و جلوی تقلب برند را می گیرد.

 *حق الوکاله ثبت برند در عراق 25 % کل مبلغ می باشد.

*همچنین تعیین طبقات جهانی نیس در کشور عراق با سایر کشورها متفاوت بوده و هر طبقه بسته به تعداد کالا یا خدماتی که ارائه

می دهد می تواند به بیش از یک طبقه وچندین زیر طبقه تقسیم شود، لذا برای پوشش دقیق کلیه کالاها و خدمات لطفا لیست کالاها

و خدمات خود را به کلینیک برند اعلام نمائید تا تعداد طبقات و زیر طبقات(Sub Class) مشخص گردد. 

یک طبقه : 1000 دلار

طبقات مازاد:300 دلار
یک طبقه : 4000 دلار

طبقات مازاد:500 دلار
یک طبقه : 1000 دلار

طبقات مازاد:200 دلار