مجله دنیای برند

ثبت بنلوکس شامل ثبت علامت تجاری بصورت هم زمان در سه کشور بلژیک ، هلند و لوکزامبورگ می باشد . این سه کشور همسایه علاوه اینکه عضو سیستم یکپارچه اتحادیه اروپا OHIM هستند ، یک پیمان سه جانبه ثبت و حمایت علامت تجاری را درون خود وضع کرده اند .در صورتی که بازار هدف شما این سه کشور می باشد می توانید به جای استفاده از سیستم یکپارچه اتحادیه اروپا، از سیستم بنلوکس استفاده نمائید . صرفه جویی در زمان ، هزینه و سهولت پیگیری روند ثبت از مزایای سیستم بنلوکس می باشد .

یک طبقه : 450 یورو

طبقات مازاد:450 یورو
یک طبقه : 1500 یورو

طبقات مازاد:1000 یورو
یک طبقه : 750 یورو

طبقات مازاد:400 یورو

banner brandworld

banner ulepress

banner ebcl